In Russian

General Information
Dates and Deadlines
Registration fees
Committees
Sections and Topics
Round Tables
Accommodation
Russian Visa
Scientific Programme
Awards
Social Programme
Hot News
Convenient routes
Contacts

Russian International Conference on
Chemical Thermodynamics

Moscow, June 27 - July 2, 2005

Committees


Organizing committee

Yu.D.TretyakovchairMoscow State University
A..Ya.Borshchevskyvice-chairMoscow State University
S.V.Melkhanova

scientific secretaryMoscow State University
G.A.Abakumov V.A.Kabanov M.N.Strikhanov
V.V.Avdeev N.V.Kariakin N.A.Smirnova
S.M.Aldoshin Yu.K.Kovneristyi V.L.Stolyarova
E.E.Antipenko F.A.Kuznetsov A.M.Toikka
D.K.Belashenko A.I.Konovalov V.M.Valyashko
V.V.Belokurov V.V.Lunin N.A.Vatolin
B.R.Churagulov V.M.Novotortsev A.I.Viktorov
M.F.Churbanov V.N.Parmon A.F.Vorobjev
V.A.Durov A.I.Rusanov G.F.Voronin
V.V.Gusarov P.D.Sarkisov A.B.Yaroslavtsev
A.D.Izotov L.N.Sidorov A.G.Zakharov
V.S.Iorish V.G.Sister

Local organizing committee

N.V.Avramenko S.N.Mudretsova
N.V.Chelovskaya T.S.Papina
A.I.Druzhinina S.M.Pimenova
A.L.Emelina A.A.Popova
M.L.Kovba V.I.Shtepa
V.A.Lysenko N.B.Tamm
V.Yu.Markov L.A.Tiflova
A.F.Mayorova I.A.Uspenskaya

International advisory board

John P. O'ConnelUSA 
Jan Christer ErikssonSweden 
John DymondUK 
Jean-Pierre E. GrolierFrance 
Klaus HilpertGermany 
Haike YanChina 
Gennady Ya. KaboBelarus 
Trevor LetcherSouth Africa 
Theo W. de LoosNetherlands 
Gerd MaurerGermany 
Adolf MikulaAustria 
Gerd M. RosenblattUSA 
Michio SoraiJapan 
Borislav V.ToshevBulgaria 
Ki-Pung YooSouth Korea 
Sergey P. VerevkinGermany